Organizace – Záchranná brigáda kynologů Praha

(dále ZBKP) je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Brigáda je organizací registrovanou Ministerstvem vnitra ČR a je začleněna do Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR. Jsme občanské sdružení, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.

V rámci své hlavní činnosti provádíme výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Kynologové ze ZBKP tvoří spolehlivý pracovní tým, který je cvičen a účastní se nasazení při živelných a průmyslových katastrofách. Průběžně jsou vybíráni nejlepší psi a psovodi brigády, kteří se na základě kvalifikačních požadavků ucházejí o zařazení do pohotovostní jednotky (PJ). PJ úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR (dále HZS ČR), Policií a ostatními složkami záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni MV ČR pro nasazení v ČR i pro zahraniční mise.

Členství všech příslušníků brigády je zcela dobrovolné. Výcvik i reálné nasazení provádí každý psovod s vlastními psy a na vlastní náklady. Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje systematický přístup a dokonalou souhru psovoda a psa. Během výcviku získává psovod i pes stále nové a nové zkušenosti a učí se pracovat ve velmi náročném prostředí. Snahou simulovat během tréninků reálné podmínky katastrof se vrcholní psovodi a psi připravují pro reálné nasazení. Během přípravy musí každý psovod se svým psem složit předepsané zkoušky záchranných prací zaměřených na jednotlivé oblasti – sutinové, terénní, vodní i lavinové vyhledání.

ZBKP v současné době registruje cca 70 členů, z nichž je cca 15 ve vrcholné formě. To dokazují pravidelným umístěním na čelních místech národních soutěží záchranných psů a zejména již pravidelnou účastí některých členů na mistrovství světa.

Nejdůležitější je však účast členů při praktických nasazeních a záchranných pracích ve svém regionu. Pravidelně jsou voláni k zásahům, při nichž je požadováno hledání zavalených nebo jinak pohřešovaných osob. Členové ZBKP byli se svými psy účastni na zásazích od nahlášení operačním střediskem vždy max. do 30 min. Během praktických nasazení úzce spolupracujeme s HZS, Policií ČR, Městskou policií HMP, ČČK, ZZS a jinými organizacemi.

Někteří členové jsou zapsáni na seznamu účastníků záchranných misí MV ČR a IRO, určených pro mezinárodní nasazení a jsou připraveni kdykoli tento náročný úkol plnit.

V řadách členů ZBKP je několik rozhodčích z výkonu a celá řada členů brigády splňuje podmínky některého stupně výkonnostních tříd. Výjimkou nejsou ani nejvyšší stupně v čele s mistrovskou třídou.

Našim hlavním cílem je pomoci při záchraně lidského života a jeho zdraví. Proto tady jsme.

Bankovní spojení ZBKP: č.ú. 2600548706/2010

Video z taktického cvičení kynologické skupiny USAR CZ je názornou ukázkou toho, že špičkově vycvičení psi jsou díky svým schopnostem neocenitelným pomocníkem při lokalizaci zasypaných osob.

Sutinový záchranářský výcvik