Dne 20.3.2022 proběhla první interní prověrka praktického nasazení zásahové skupiny ZBKP. Organizátoři připravili pro každého psovoda v zajímavě členité krajině okresu Benešov jeden denní terén o rozsahu cca 60 tis. m2, prohledání cesty v délce cca 1,5km, jeden noční terén v rozsahu cca 40 tis. ma pro zpestření nechyběla ani “no go” zóna, která se psovodům během denního pátrání nebezpečně lepila na paty 🙂. Na práci v denních terénech byl stanoven limit 1hod, u nočních terénů 40 min.
Pro vypracování terénů bylo nezbytné vybavení navigací a vysílačkou, u cesty znalost práce s mapou a základy práce s buzolou.
Denní terény byly charakteristické atypickými tvary s řadou nepravidelných výběžků a příkře svažitým terénem ve tvaru rokle, kde si vítr pohrával s prouděním tak, že nebylo úniku a muselo se prohledávat po obou svazích a stále sledovat chování větru.
Na cestě jsme se setkali s “hamakou”, u které se prověřovala schopnost psa vyhodnotit neznámou situaci a “hustníkem”, doporučuji si zařadit do slovníku 🙂, představuje opravdu hustý shluk stromků/keřů, kde je ukryta hledaná osoba, ale proudění vzduchu odnáší pach osoby mimo prohledávanou cestu.
Cílem nočního pátrání bylo i ověření vzájemné spolupráce, dvojice psovodů dostala za úkol nejen prohledat dva terény trojúhelníkového tvaru, ale i najít dohromady určitý počet ztracených osob. Jakmile společně nalezli všechny hledané osoby, pátrání mohlo být ukončeno.
Dne 20.3.2022 tuto prověrku úspěšně splnili 3 psovodi ze 4: Katka Šípková, Karel Kleiber a Kristýna Randýsková, a za to patří veliké poděkování vám všem za cenné rady, pomoci i čas, který společně trávíme.
text: Randýsková K.
Kleiber Karel a Corny z Vandalky
Šípková Katka a Artur Magical Maestro