V novém mezinárodním řádu IPO-R došlo ke změně cviku u zkoušky RH-W V

 

Nahrazení cviku 6 v oddíle poslušnost a dovednost u zkoušky RH-W V

Z důvodu stejného cviku v oddíle speciálních prací a v oddíle poslušnosti a dovednosti u zkoušky RH-W V dochází ke změně následujícího bodu:

 

4.4.7 Cvik 6    Přinesení záchranné pomůcky ze břehu                                     15 bodů

 

za

 

4.4.7 Cvik 6    Jízda na surfu                                                                                 15 bodů

 

Předpoklady pro provedení cviku
Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný výstup z vody na břeh.
– Surf

Povolené povely
– Po jednom zvukovém a/nebo posunkovém povelu pro naskočení, setrvání a

seskočení
– 1 zvukový nebo 1 posunkový povel pro zaujetí základního postavení

Provedení cviku
Psovod se psem zaujme základní postoj na výchozím bodu. Ze základního postoje musí pes na zvukový a/nebo posunkový povel pro nastoupení naskočit na surfové prkno bez plachty, které je na mělčině. Surf musí být v takové vzdálenosti od břehu, aby byl pro psa dosažitelný bez plavání.
Psovod může přidržením surfu psovi při nastupování pomoci.
Na zvukový a/nebo posunkový povel musí pes na surfu setrvat v klidu. Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surf s ležícím psem předem určeným směrem do vzdálenosti cca 20 m. Pes se musí chovat klidně a zůstat na surfu, dokud mu psovod nedá zvukový a/nebo posunkový povel pro seskočení.
Cvik končí zaujetím základního postoje na břehu na zvukový nebo posunkový povel.

Hodnocení
Nejisté nastoupení nebo neklidné chování na surfu snižuje bodové hodnocení.
Pokud pes svévolně surf opustí, je cvik hodnocen ve známce chybně.

Nenastoupí-li pes na surf, je cvik hodnocen 0 body.

Změny a další doplnění k IPO-R naleznete v Dodatku k IPO-R 2019_aktualizace02 na našem webu.

http://www.zachranari-praha.eu/wp-content/uploads/2019/03/Dodatek-k-IPO-R-2019_aktualizace02.pdf