ZBKP navázala spolupráci se sdružením Search and Rescue CZ, které má pod patronátem sutinový polygon v Kaznějově. Pro záchranáře – kynology je to doslova sutinový ráj nabízející nejméně 7 pracovišť různého stupně obtížnosti, které vznikly odstřelem a zbouráním původní továrny a jejích objektů. Pro psy i pro samotné psovody a figuranty se jedná o prostory blížící se maximálně reálným situacím. Proto jsme velmi rádi, že jsme měli v sobotu 6.4.2019 příležitost si prověřit schopnosti našich psů se v tak náročném prostředí pohybovat a pracovat (vysoké haldy suti, panelů, spadlé střechy, propady atd.) Tréninku se zúčastnilo 19 psovodů se psy, ve výcvikových skupinách jsme nasadili psy na 4 různých terénech. Psi, kteří se chystají na atesty nebo jiné vrcholné akce, pracovali samostatně a řešili náročné úkryty, naopak pro štěňata a mladé psy jsme připravili několik tréninkových sekvencí především s ohledem na jistotu pohybu a označení osob. Těšíme se, že se do polygonu brzy vrátíme … hned tento víkend nás čeká další soustředění v ráji 🙂

Za zprostředkování přístupu do areálu děkujeme panu Gustavu Hotovému a za precizní zajištění celé akce i termínů dalších soustředění Evě Klemšové.