O víkendu se reprezentaci SZBK ve složení Pavel Beran (vedoucí družstva, ZBK Praha), Ladislav Červený (plocha, ZBK Praha) a Karel Šplíchal (sutina, ZBK Ústeckého kraje) podařilo získat na XV. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek integrovaného záchranného systému 1. místo stali se tak mistry ČR.

Podařilo se jim tak porazit nejen jiné dobrovolné kynologické organizace, ale také profesionální psovody.

   HZSCR.cz
   SZBK ČR