• Ms. Eva Klemšová s fenou belgickeho ovčáka malinois Briou Hradní sklep splinily ATEST MV ČR ve specializaci sutiny.

pár slov od Evy:

“V pátek 13.9.2019 a ještě k tomu při úplňku, jsme se s Briou Hradní sklep zúčastnily atestačních zkoušek MV ČR ve specializaci ,,S – sutinové vyhledávání „

Atesty probíhaly v bývalém vojenském prostoru Ralsko, nedaleko Mimoně. Nastoupilo celkem devět psovodů, do noční části se probojovalo osm psovodů, ale k celkovému úspěchu se nakonec dostalo pět statečných a my s Briou byly jedny z nich.

Ve dne jsme prohledávaly dvě sutiny, na které jsme měly dohromady 30 min. Takže bylo důležité si rozdělit čas. První sutinu jsme opouštěly až po prohlášení, že máme prohledáno 100% ,žádný úsek nebyl vynechán a v sutině již nikdo další nezůstal. Zde Bria našla a vyštěkala jednu osobu. V druhé sutině byl nález tří osob. Takže čtyři osoby na poměrně čerstvé a pro nás neznámé sutině.

Nejtěžší pro nás bylo velké omezení v pohybu psa ( nebezpečné zóny ) , vztyčený varovný prst… 2 x pes opustí terén a konec ! Já do sutiny nesměla vstoupit vůbec. Pes se mohl odměnit pouze slovně a na dálku poslat někam do směru po sutině, nebo si ho přivolat k sobě mimo sutinu a tam ho odměnit. A pak samozřejmě posílání psa do sutiny pouze jedním možným místem, velmi nepřístupným –trčící dráty a podobně. Posílání přes již nalezený úkryt s osobou, která samozřejmě zůstávala zasypaná a vše na velmi malém prostoru.

V noci jsme prohledávaly na jiné nasvícené sutině , časový limit 15 minut a tam úspěšně Bria našla a označila tři osoby, z toho dvě osoby od sebe cca 4 metry.

Tímto jsme splnily základní předpoklady pro nasazení psa při reálné události zřícení budov a zařadily se tak na dva roky do USAR týmu.

Moc chci tímto poděkovat všem, kdo se podílí na našem výcviku. Díky !”